Her yıl koyduğunuz hedefler doğrultusunda yapmış ya da yapacak olduğunuz projeleriniz olabilir. Bu projeler, belli bir operasyon yönetimi içinde çeşitli takımlar kurularak yapılan planlamalar sonucunda hayata geçmiş olur.

Bu süreç içinde, bulunulan şirketin hedeflerini destekleyecek performans kriterleri/hedefleri ve faaliyet planlarının oluşturulması ve yine buna bağlı olarak takibinin gerçekleştirilmesi önemli konulardan biridir.

Operasyonun planlanması ve performans takibinin yapılması -ki bunlar maliyet, verimlilik, kapasite analizi şeklinde çoğullanabilir, kilit noktayı oluşturur.

İşte bu noktalara bağlı olarak, operasyon yönetimi için öne çıkan performans hedeflerini (detaya inmeden, tek cümle ile) açıklıyor olalım:

Kalite

– Beklenen hizmet seviyesi
– Hata ve geri dönüş oranı
– Müşteri algısı

Hız

– İhtiyaca kısa zamanda yanıt verebilme
– İhtiyacı beklenen zamanda karşılama
– Birim zamanda daha çok çıktı oranı

 Esneklik

– Yeni teknolojilerin uygulanabilirliği
– Farklı platformlarda çalışabilirlik
– Değişen ihtiyaçlara hızlı dönüş yapabilme
– Servis sürecinde aşamalar arası değişimi yönetebilme

Güvenilirlik

– Güvenilir süreç kaynakları sunabilme
– Servis dağıtımında güvenilir standart zamanlar
– Servis çıktısına güvenilirlik oranı

Maliyet

– Minimum kayıp, maksimum çıktı
– Düşük yatırım ve düşük işletme maliyeti

Tüm bu bahsettiğimiz hedeflerden sonra aşağıdaki şekilde bir grafik ortaya çıkar: