Alman bilim adamları, internet bağımlılığının beyindeki bir gen ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Journal of Addiction Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, milyonlarca insanın bilgisayar başından kalkamaması, yani internet bağımlılığı genetik bir durum.

Almanya’nın Bonn Üniversitesi ve Mannheim’daki Ruhsal Sağlık Merkez Enstitüsü araştırmacılarının internet bağımlılığı hakkında yaptıkları çalışmanın sonuçlan kamuoyuna tanıtıldı. Araştırmaya göre, internet bağımlılığının tıpkı nikotin ve alkol bağımlılığı gibi moleküler genetik nedenleri olabilir. Bilim insanları, araştırma kapsamında, sorunlu internet kullanıcılarında nikotin bağımlılığında büyük bir rol oynadığı bilinen belirli bir gen bölgesindeki değişimleri gözlemledi.

Bonn Üniversitesi Diferansiyel ve Biyolojik Psikoloji Bölümü’nden Christian Montag, “Araştırmalarımız, internet bağımlılığının hayal ürünü olmadığını, moleküler genetik nedenlerine dair açık ipuçlarının olduğunu gösterdi… Araştırmacılar ve terapistler artık bu bağımlılığa daha farklı bir açıdan bakıyor” dedi.

Araştırmada “hastalık derecesinde internet kullanan” 132 insanı içeren bir denek grubu kullandı. Denek grubu, DNA örneklerinin alınmasına izin verip internet bağımlılığıyla ilgili bir ankete katıldı. DNA analizleri gerçekleştiren araştırmacılar, internet bağımlısı grupla eşleştikleri grup arasında karşılaştırma yaptı. Analiz sonucunda, kontrol grubuna kıyasla, internet bağımlısı grupta CHRNA4 geninin daha baskın olduğu belirlendi.

Montag, “Deneyde yer alan kadın ve erkekler, internet ortamındaki verileri kullanma aşamasında sorunlu davranışlar sergiliyordu. Tüm düşünceleri, 7/24 internet kullanımı üzerine kurulu. İnternetten uzak kalmaları halinde, bundan çok ciddi olarak olumsuz etkileneceklerine inanıyorlar” diye konuştu.

Aktif beyin hücrelerinde reseptör olan CHRNA4 geni, beyin hücreleri arasında bağlantı ve iletişim sağlayan bir kanal görevi görüyor. Beynin “ödüllendirme sistemini” harekete geçirmekte rol oynayan CHRNA4, yemek yeme, uyuma veya seks gibi üreme ve gelişme sağlayan eylemlerin ardından kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan kimyasalların da salınmasından sorumlu. Aynı gen, geçmişte sara hastalığı ve nikotin bağımlılığıyla da ilişkilendirilmişti.

Araştırmacılar, söz konusu gendeki mutasyon ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi daha yakından incelemek, elde edilen bulguların kesinleştirilmesi adına birçok farklı insan grubuyla deneylerin tekrarlanması gerektiğini belirttiler.

Bilişim Dergisi