Her yıl koyduğunuz hedefler doğrultusunda yapmış ya da yapacak olduğunuz projeleriniz olabilir. Bu projeler, belli bir operasyon yönetimi içinde çeşitli takımlar kurularak yapılan planlamalar sonucunda hayata geçmiş olur.

Bu süreç içinde, bulunulan şirketin hedeflerini destekleyecek performans kriterleri/hedefleri ve faaliyet planlarının oluşturulması ve yine buna bağlı olarak takibinin gerçekleştirilmesi önemli konulardan biridir.

Operasyonun planlanması ve performans takibinin yapılması -ki bunlar maliyet, verimlilik, kapasite analizi şeklinde çoğullanabilir, kilit noktayı oluşturur.

İşte bu noktalara bağlı olarak, operasyon yönetimi için öne çıkan performans hedeflerini (detaya inmeden, tek cümle ile) açıklıyor olalım:

Continue reading