John Sculley bir röportajında Steve Jobs metodu olarak adlandırdığı Steve Jobs’un tasarım anlayışını  5 maddede özetlemekte:

1. Her zaman kullanıcı deneyiminin ne olacağı perspektifinden başla…

2. Dikkatlice tasarıma odaklan…

3. Her bir basamaktaki detaylar için vakit harca…

4. Uç uca eklenmiş, ardışık sistemlerin bütününe bak…

5. Her şeyi en basit seviyesine indirge…

Sculley, Steve Jobs’un büyük resime odaklanırken bile büyük resmi oluşturan detaylara olan ilgisini şu şekilde özetliyor:

“Bir taraftan ‘dünyayı değiştirmek’ gibi büyük bir konseptle uğraşırken diğer yandan yazılım, donanım, sistem ve uygulamaları, bunlara bağlı ürünlerin tasarımları ile uğraşıyor.”

Kaynak: userspots