Yazının başlığını cevaplamaya çalışalım. Çünkü bugün 19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi (AÇOK) tarafından hazırlanan broşür üzerinden biz de bu konuya açıklık getirelim.

– Çocuğu sözel olarak hırpalamak.
– Çocuğu gereksiz yere ağlatmak.
– Çocuğu pornografik malzemeye veya davranışlara maruz bırakmak.
– Çocuğun dokunulmasını istemediği yerlerine dokunmak.
– Çocuğu kendine dokunmaya zorlamak.
– Çocuğun özgüvenini kırmak.
– Öfkeyi, gerginliği azaltmak için çocuğu örselemek, itip kakmak.
– Çocuğu kendi çıkarları için kullanmak.
– Çocuğa yeterli bakımı sağlamamak: kirli, çıplak, aç bırakmak.
– Çocuğu hizmetçi gibi kullanmak.
– Çocuğu dinlememek.
– Çocuğun duygusal gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Başka işler ile eğitim ve hobileri için kullanacağı zamanı harcamak.
– Okulda çocuğa vurmak veya aşağılamak.
– Çocuğun tıbbi gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Çocuğun eğitim gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz bırakmak.