Yaban kazının bir diğer ismi “Boz Kaz“dır. Soyları yine tükenmekte olan bir kuş türüdür. Affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanlar birini aşağılayacağı zaman “kaz kafalı” der. Aslında iltifat olarak algılanmalıdır!

Neden iltifat olarak algılanması gerektiğini bu yazının sonunda daha iyi anlayacaksınız. Çünkü yaban kazlarının bu davranışlarının arasında, insanlığa verdiği önemli dersler var…

Yaban kazlarının yaşamına kar yön verir. Baharda karlar erimeye başladığında sürüler halinde karlık bölgelerdeki yuvalarına giderler. Bazı türleri her yıl 8000 km’lik bir yolu aşar…

Göçleri sırasında gökyüzünde “V” şeklinde uçarlar. Sürünün başını genellikle dişi bir kuş çeker. Uzun uçuşları sırasında bazen 20-30 bin kadar yaban kazının hep birlikte aynı yere konup yemek molası verdiği görülür. Gözleri insanlarınkinden daha keskindir böylelikle yiyecek arama ve yolculuk sırasında kendilerine avantaj sağlar.

Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken “V” şeklinde bir formasyonla uçtuklarını söylemiştik. Bilim adamları bu “V” şeklinin açısını araştırmışlar ve 71 derecelik açı ile uçtukları sonucuna ulaşmışlar. Bilim adamları yine kazların neden “V” şeklinde uçtuklarını araştırmışlar araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar:

#1 “V” şeklinde  uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu  kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece “V” şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış.

Alacağımız Ders: Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler.

#2 Bir yaban kazı, “V” grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor.

Alacağımız Ders: Eğer kafamız bir kaz kadar çalışıyorsa, bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

#3 “V” grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor.Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış oluyor.

Alacağımız Ders: Yaptığınız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmak gerekiyor.

#4 Uçus hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar.

Alacağımız Ders: İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalıyız; tam aksine, böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.

#5 Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene (ya da eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir  kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor.

Alacağımız Ders: Adam olmak sadece insanlara özgü bir davranış değil efendim!

Görüşmek üzere..