Sosyal medyanın son yıllarda kazandırdığı ivmeyle birlikte, dijital dünyada birçok farklı tipte iş fırsatları doğdu. Son yılların popüler mesleklerinden “Sosyal Medya Uzmanı” da bunlardan biri olarak göze çarpıyor.

Ancak tanımının ağırlıklı olarak sadece sosyal medya ile sınırlı kalmasıından ötürü, en başından bu işi ve gerektirdiği vasıfları kendi içimizde farklı bir şekilde sınıflandırıyoruz. Bu noktada da, biraz daha detaylı bir iş tanımına sahip ve farklı vasıflar da gerektirdiğine inandığımız “Yeni Medya Uzmanlığı” ortaya çıkıyor.

Continue reading