Etiket: sanat

LEGO ile Yapılmış 24 Başarılı Yapıt

LEGO sanatçısı (nam-ı diğer “Brick Artist” yani “Tuğla Sanatçısı”) Nathan Sawaya, LEGO ile yapılabilecekler konusunda sınır olmadığını bizlere kanıtlıyor. LEGO ile yaptığı son eserler içinde, etkileyici tarzda büyük ölçekli heykeller bulunmakta. Bence bizim de LEGO’lara oyuncak gözü ile bakmamamızın vakti gelmiş, ne dersiniz?

Nathan Sawaya da her çocuk gibi LEGO’lara kayıtsız kalamamış. Ama kendisi diğer çocukların aksine, parçaları yeniden yorumlama yoluna gitmiş. O günden bugüne New York’taki stüdyosunu 1,5 milyonu aşkın LEGO tuğlası ile doldurmuş. Çalışmalarına bakarak şunu söyleyebiliriz ki, bunlar tam anlamıyla birer sanat eseri.

Nathan Sawaya’nın “The Art of the Brick” yani “Tuğla Sanatı” isimli gösterisi gezisini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarından bazılarına göz atabilirsiniz.

Piri Reis Haritasını Anma Yılı 2013

Unesco’nun 36. Genel Toplantısında alınan karar neticesinde 2013 yılı, Piri Reis’e ait Dünya Haritasının 500. yıldönümü olması münasebetiyle “Anma Yılı” olarak ilan edildi.

Osmanlı coğrafyacıları arasında dünyaca en çok tanınanı ve Türk Denizcilik Tarihi dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Piri Reis’tir.

Ege ve Akdeniz kıyılarını, limanlarını ve yerleşim yerlerini tasvir ettiği Kitab-ı Bahriye’si denizcilik ve haritacılık tarihi başta olmak üzere birçok değişik birimin önde gelen kaynak eseridir.

Bilindiği üzere bu ilk denizcilik kitabı yanında Piri Reis’i dünyaya tanıtan en büyük özelliği ciddi bir haritacı olmasıdır. Gerek Kitab-ı Bahriye’sinde yer alan çizimler gerekse 1513 ve 1528 yıllarında tamamladığı iki adet Dünya haritası, kartografya (harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır.) tarihimizin en önemli parçalarıdır.

Özellikle Afrika ve Avrupa kıtalarının batı kıyıları ile Atlas okyanusunu ve Amerika kıtasının doğu kıyılarını (kısmi olarak) gösteren 1513 tarihli ilk haritası Dünya Bilim Tarihinin en kıymetli miraslarındandır ve bilinen en eski dünya haritasıdır.

© 2022 Mustafa Çelen

Theme by Anders NorenUp ↑