Evet, bu kelimenin anlamını merak ettiğinizi biliyorum. amberFesti anlatan bir önceki yazımda kelimenin anlamını paylaşmıştım.

amber’12 | Sanat ve Teknoloji Konferasını düzenleyenlerden biri olan Ebru Yetişkin, bakın bu kelimeyi bizim için nasıl açıklıyor ve dağarcığımıza yer etmesini nasıl sağlıyor. Yapmış olduğu açıklayıcı tanım için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Parataktik ne demektir?

Parataktik, tabi olma ya da koordine etme yerine ‘bir araya getiren’ düzenleme olarak kısaca tanımlanabilir. Dilbiliminden ödünç alınan kavram, ‘modern öncesi’ zihniyetle ilintili. 19.yy’da pasif progresif zamanın kullanılmaya başlamasıyla yok olan orta zamana/sese/eyleme (middle voice) ait parataktik, suçu ve sorumluluğu bir başkasına devretmektense, anlamı ve eylemi farklı kullanıcıların dinamik bir şekilde bir araya gelerek devralmasıyla işler. ‘Ya/ya da’ bağlacı yerine birbirinden bağımsız birimler arasında ‘ve’ bağlacı ile kurulan ortaklıklar imlenir.

Bugün parataktiksel olarak müşterekleri tartışmak aynı zamanda dijital teknolojilerin işleyiş ve örgütlenme ilkeleri üzerinden siyaseti, ekonomiyi, kenti, tasarımı, ekolojiyi ve bedeni yeniden düşünmeye açılma amacını taşıyor.

Konuyla ilgili birbirinden farklı görüşleri ve yaklaşımları paylaşmak için konferansa bekliyoruz.