Sosyal medyanın son yıllarda kazandırdığı ivmeyle birlikte, dijital dünyada birçok farklı tipte iş fırsatları doğdu. Son yılların popüler mesleklerinden “Sosyal Medya Uzmanı” da bunlardan biri olarak göze çarpıyor.

Ancak tanımının ağırlıklı olarak sadece sosyal medya ile sınırlı kalmasıından ötürü, en başından bu işi ve gerektirdiği vasıfları kendi içimizde farklı bir şekilde sınıflandırıyoruz. Bu noktada da, biraz daha detaylı bir iş tanımına sahip ve farklı vasıflar da gerektirdiğine inandığımız “Yeni Medya Uzmanlığı” ortaya çıkıyor.

Yeni medya uzmanı dediğimiz kişiler, sadece sosyal medya hesaplarının kurgulanması, yönetilmesi, kampanya fikirlerinin üretilmesi ya da farklı sosyal mecralardaki aktivitelerin analizi ve raporlanmasından sorumlu değildirler. Evet, bunlar da işlerinin önemli bir parçasıdır ama bu kişiler, her şeyden önce tüm sosyal ağlara ve dijitalde sunulan araçlara hakim olarak, dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin stratejik olarak kurgulanması ve uygulanmasından sorumludurlar.

Yeni medya uzmanı, sadece sosyal ağlardaki değişiklik ve yenilikleri değil, aynı zamanda bunun gelecekteki muhtemel yansımalarını da markası adına düşünür. Arama motoru optimizasyonundan, çevrimiçi reklamların işleyişine kadar birçok farklı konuda, uygulamacı olarak olmasa bile, stratejist olarak ciddi bir bilgiye sahiptir. Uzmanlar, hazırladıkları karşılaştırmalardan “SWOT” analizlerine kadar markalarına ve bulundukları sektöre hakim olmak durumundadırlar.

Yeni medya uzmanları, internet ve sosyal medya takip birimleri tarafından kendilerine iletilen raporları analiz haline getirerek, markası adına buradan farklı stratejileri geliştirir. Bu noktada, takip sonucunda elde edilen ve marka özelinde sınıflandırılan sonuçların çevrimiçi itibar yönetiminden, sosyal CRM’e kadar birçok farklı başlık altında markaya kendi öneri ve yönlendirmeleriyle aktarılmasını da sağlarlar.

Ne Yapar?

Sosyal ağlarda marka, firma ya da şahıs hakkında konuşulmasını ve sosyal ağlarda onlar hakkında neler yazıldığını takip edip buna uygun iletişim stratejisi belirler ve uygular. Dijital iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin stratejik olarak kurgulanması ve uygulanmasıdan sorumlu olan bu arkadaşlar, bunları yapabilmek için tüm dijital enstrümanlara hakim olmak zorundadırlar.

Doğal Çalışma Bölgesi Neresidir?

Sosyal ağların giderek artan öneminin farkına varan hemen hemen tüm şirketler, yeni medya uzmanları ile çalışmaya başladılar. Yeni medya uzmanları, sektör ayırt etmeksizin artık her yerde karşımıza çıkıyor. Büyük şirketlerdeki pazarlama ve iletişim departmanlarında, interaktif ve geleneksel ajanslarda bu arkadaşlara sıkça rastlanıyor.

Alet Çantasında Neler Vardır?

Geniş bir iş alanını kapsadığından alet çantası da tıklım tıklım doludur. Araştırmacı olmaları, yenilik ve trendleri yakından takip edip bunları kısa sürede özümseyebilmeleri ve hızlı bir şekilde öğrendiklerini hayata geçirebilecek deneyime sahip olmaları gerekir. İnterneti ve sosyal medyayı kavramış olmaları olmalıdırlar. İnternetle ilgili her işte olduğu gibi bu işte de odaklanabilme çok önemlidir.

Kimlerle Çalışır?

Şirketin pazarlama ve iletişim ekibindeki herkes ile yakın temas halinde çalışır. Ülkemizde de pek çok üniversitede yeni medya adı altında açılan bölümlerde sunulan yeni medya uzmanlığı, gitgide önem kazanan bir meslek kolu olarak dikkat çekiyor.

Digital Age