Ay: Kasım 2012 (Page 1 of 3)

Çocuk İstismarı Nedir?

Yazının başlığını cevaplamaya çalışalım. Çünkü bugün 19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi (AÇOK) tarafından hazırlanan broşür üzerinden biz de bu konuya açıklık getirelim.

– Çocuğu sözel olarak hırpalamak.
– Çocuğu gereksiz yere ağlatmak.
– Çocuğu pornografik malzemeye veya davranışlara maruz bırakmak.
– Çocuğun dokunulmasını istemediği yerlerine dokunmak.
– Çocuğu kendine dokunmaya zorlamak.
– Çocuğun özgüvenini kırmak.
– Öfkeyi, gerginliği azaltmak için çocuğu örselemek, itip kakmak.
– Çocuğu kendi çıkarları için kullanmak.
– Çocuğa yeterli bakımı sağlamamak: kirli, çıplak, aç bırakmak.
– Çocuğu hizmetçi gibi kullanmak.
– Çocuğu dinlememek.
– Çocuğun duygusal gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Başka işler ile eğitim ve hobileri için kullanacağı zamanı harcamak.
– Okulda çocuğa vurmak veya aşağılamak.
– Çocuğun tıbbi gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Çocuğun eğitim gereksinimlerini göz ardı etmek.
– Zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz bırakmak.

Amber İsmi Nereden Geliyor?

amberFest konulu bir yazımı daha sizlerle paylaşıyorum. Bu yazı da bir nevi bilgilendirici nitelikte olacak.

Ben de sizin gibi festivalin ismini duyduktan sonra anlamını merak ettim ve ilk araştırma sonuçlarım, “amber” kelimesinin anlamının “kehribar” olduğuna yönelikti. Tam bu noktada amberplatform imdadıma yetişti ve bizle, aşağıda okuyacağınız açıklamayı paylaştı. Okuyup, öğrenelim o zaman.

Bir çok dildeki ortak adıyla “amber”, çam ağacının sarı, bazen kahverengiye çalan, sert, fosilleşmiş reçinesi. Türkçe de kehribar da deniyor. Milattan önce 600’lerde Yunan Filozofu Thales amberi yüne sürtünce toz ve tüy gibi parçacıkları çektiğini gördü. 16. Yüzyılda İngiliz bilim adamı Williem Gilbert başka maddelerde de aynı özelliğin olduğunu gösterinceye kadar bunun sadece ambere ait bir özellik olduğuna inanıldı. Gilbert bu etkiye amberin Yunanca adı olan elektrondan yola çıkarak elektriklenme -elektrification- dedi. amber -Yunancasıyla- hayatı baştan aşağı değiştiren fizik prensibine adını vermiş oldu.

Sanat ve Teknoloji alanındaki yapılanmamıza isim ararken vazgeçilmez bazı ölçütlerimiz vardı. Bu yeni yapıyı temsil edecek isim teknolojiyi anlamlı kılan kavramlara çağrışım yaptırmalı, en önemlisi organik oluşuyla insana yakın olmalıydı; birçok kültürde kullanılan, ortak ve birleştirici bir sözcük olması da önemliydi. “amber” anlamı ve doğasıyla bütün beklentilerimizi karşılayan bir öneriydi. Böylece 2007’nin ilk aylarından başlayarak amberFestival’le düşüncelerimizi hayata geçirmeye ve çalışmalarımızla amber’e yeni anlamlar katmaya başladık.

Elektriğe ismini veren ve yüzyılların birikimini günümüze taşıyan “amber” çekim gücüyle sanatçıları, sanat izleyicilerini ve gençleri teknoloji ve sanat kesişiminde bir araya getirerek organik hayatı teknolojiyle sentezlerken düş gücümüze yön veren teknolojileri ve insanı yorumlamamıza aracılık ediyor.

Ayrıntılı bilgi için: amberplatform.org

« Older posts

© 2021 Mustafa Çelen

Theme by Anders NorenUp ↑